Wednesday, May 29, 2013

Publicatie van de Week: "The attitude of Flemish occupational health physicians toward evidence-based occupational health and clinical practice guidelines" van Heselmans et al. (2010)

Deze week een publicatie van eigen bodem. Heselmans et al. publiceerden in Int Arch Occup Environ Health een artikel over de houding van de Vlaamse arbeidsgeneesheer ten aanzien van de EVOM en richtlijnen.
De grootste tekortkoming van deze publicatie is de zeer magere respons rate (25,5%). Het is dan ook moeilijk om de resultaten te beoordelen.
Questionnaire used was to identify:
  1. attitude towards EBOM
  2. perceived knowledge on EBM
  3. views on perceived barriers to practicing EBOM
  4. attitude towards Clinical practice guidelines (CPGs)
Belangrijkste tabel
Abstract

No comments:

Post a Comment